Xem phiên bản di động
    

‘ban bí thư TW Đảng’

Ban Bí thư TW Đảng hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương lần thứ 7, khóa 12

Ban Bí thư TW Đảng hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương lần thứ 7, khóa 12

Hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa 12 với hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Ban Bí thư trung ương Đảng sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Ban Bí thư trung ương Đảng sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Bí thư cho ý kiến về kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra

Ban Bí thư cho ý kiến về kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra

Mới đây, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra do Ban Bí thư thành lập, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016.

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Ban Bí thư yêu cầu chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Công tác cán bộ về cơ bản đã bám sát quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên gần đây, một số nơi có biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, có trường hợp cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt hoặc đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục.

Thời sự 18h30 (12/02/2015)

Thời sự 18h30 (12/02/2015)