Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 09/10/2016): Ma túy đá biến con người thành “ác quỷ”

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 09/10/2016): Ma túy đá biến con người thành “ác quỷ”