Xem phiên bản di động
    

‘40 năm chiến thắng yếu khu Thầy Phó’

Nhớ về chiến thắng Yếu khu Thầy Phó

Nhớ về chiến thắng Yếu khu Thầy Phó

40 năm đã trôi qua kể từ ngày Trung đoàn 3, Quân khu 9 tập kích Yếu khu Thầy Phó và giành chiến thắng. Cho đến tận bây giờ nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn-những người đã trực tiếp tham gia trận đánh quan trọng này vẫn còn nhớ như in với bao kỷ niệm hào hùng.

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Thời sự 18h30 (09/01/2015)