Bảng giá quảng cáo

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822345 – Fax: 0270. 3827194
Email : banbientap@thvl.vn
Website: http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn

 1. THVL1

 -  Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 08/4/2019 

 -  Thông báo (Số 37-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Duyên dáng bolero 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 06/8/2019 

 -  Thông báo (Số 36-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 20/8/2019 

 - Thông báo (Số 35-K1/2019) V/v điều chỉnh chương trình khung 16h45 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/7/2019

Thông báo (Số 34-K1/2019) V/v Ban hành đơn giá mã giờ 1C22 và 1C23 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 10/6/2019

Thông báo (Số 33-K1/2019) V/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo "Phim 22h15" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 15/05/2019

 - Thông báo (Số 32-K1/2019) V/v Hủy thông báo số 31-K1/2019

 - Thông báo (Số 31-K1/2019) V/v Điều chỉnh diễn giải "Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề" thành "Hãy nghe tôi hát – Album nhạc sĩ" kênh THVL1 áp dụng ngày 03/7/2019

 - Thông báo (Số 30-K1/2019) V/v Điều chỉnh ngày phát sóng các chương trình "Tình bolero 2019", "Ban nhạc quyền năng 2019", "Thử tài siêu nhí 2019" trên kênh THVL1

 - Thông báo (Số 29-K1/2019) V/v Điều chỉnh một số chương trình trên kênh THVL1 áp dụng ngày 03/5/2019 và 04/5/2019

 -  Thông báo (Số 28-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Ai sẽ thành sao 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 16/6/2019

 -  Thông báo (Số 27-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Thử tài siêu nhí 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 15/6/2019

 -  Thông báo (Số 26-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Người kể chuyện tình 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 27/6/2019

 -  Thông báo (Số 25-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 03/7/2019

 -  Thông báo (Số 24-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Ca sĩ thần tượng 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 28/5/2019

 -  Thông báo (Số 23-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Đấu trường âm nhạc nhí" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 17/6/2019

 - Thông báo (Số 22-K1/2019) V/v Điều chỉnh đơn giá quảng cáo các chương trình Giải trí/Gameshow 21h00 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/5/2019

 - Thông báo (Số 21-K1/2019) V/v Điều chỉnh đơn giá quảng cáo "Phim 17h30" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/5/2019

 -  Thông báo (Số 19-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Hãy nghe tôi hát 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 28/3/2019

 -  Thông báo (Số 18-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Sao nối ngôi 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 03/4/2019

 -  Thông báo (Số 17-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Ẩn số hoàn hảo" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 25/3/2019

 -  Thông báo (Số 16-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Gặp gỡ đầu xuân" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 11/3/2019

 -  Thông báo (Số 15-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Đấu trường âm nhạc 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 24/3/2019

 -  Thông báo (Số 14-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Ban nhạc quyền năng 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 27/3/2019

 -  Thông báo (Số 13-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Chuyện nóng cùng sao" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 04/3/2019

 -  Thông báo (Số 12-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Tình Bolero 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 08/3/2019

 - Thông báo (Số 11-K1/2019) V/v điều chỉnh thời gian phát sóng chương trình "Phụ nữ chúng mình" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 27/01/2019

 - Thông báo (Số 10-K1/2019) V/v Một số điều chỉnh khung chương trình Tết Nguyên Đán 2019 trên kênh THVL1

 -  Thông báo (Số 09-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Hạnh Phúc Đầu Xuân" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 09/02/2019 và điều chỉnh giảm 01 kỳ "Thử Tài Siêu Nhí 2018"

 -  Thông báo (Số 08-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2019" trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 05/02/2019

 -  Thông báo (Số 07-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Vui Xuân Cùng THVL" trên kênh THVL1 vào các ngày 03/02/2019, 10/02/2019, 17/02/2019

 - Thông báo (Số 06-K1/2019) V/v Điều chỉnh đơn giá quảng cáo "Phim 22h15" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/01/2019

 -  Thông báo (Số 05-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2019" trên kênh THVL1 vào các ngày 06/02/2019, 07/02/2019, 13/02/2019, 14/02/2019

 - Thông báo (Số 04-K1/2019) V/v Chính sách giá ưu đãi đặc biệt Tết Nguyên Đán 2019 áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 19/02/2019

 -  Thông báo (Số 03-K1/2019) V/v Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2019

 - Thông báo (Số 02-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa" trên kênh THVL1 từ ngày 11/01/2019

 - Thông báo (Số 01-K1/2019) V/v Đơn giá quảng cáo "Táo Xuân Kỷ Hợi 2019" trên THVL1 áp dụng từ ngày 04/02/2019

 - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng ngày 01/01/2019

 -  Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2019

2. THVL2

  –  Bảng giá quảng cáo THVL2 áp dụng ngày 20/3/2019 

  -  Bảng giá Tự giới thiệu/TV Shopping năm 2019 trên kênh THVL2 áp dụng ngày 01/3/2019 

  –  Bảng giá quảng cáo THVL2 áp dụng ngày 01/3/2019

  –  Thông báo (Số 10-K2/2019) V/v Bổ sung mã giờ Tự giới thiệu/TV Shopping phim 12h00 và phim 17h00 trên kênh THVL2 áp dụng ngày 15/5/2019

 - Thông báo (Số 09-K2/2019) V/v Điều chỉnh một số chương trình trên kênh THVL2 áp dụng ngày 03/5/2019 và 04/5/2019

  –  Thông báo (Số 06-K2/2019) V/v Bảng giá quảng cáo, Tự giới thiệu/TV Shopping năm 2019 trên kênh THVL2 áp dụng ngày 01/3/2019

  - Thông báo (Số 05-K2/2019) V/v Một số điều chỉnh khung chung trình Tết Nguyên Đán 2019

  - Thông báo (Số 04-K2/2019) V/v Điều chỉnh khung 16h30 -17h00 trên kênh THVL2 áp dụng từ ngày 01/01/2019

  - Thông báo (Số 02-K2/2019) V/v Chính sách giá ưu đãi đặc biệt Tết Nguyên Đán 2019 áp dụng từ ngày 05/02/2019 đến 19/02/2019

  –  Thông báo (Số 01-K2/2019) V/v Bảng giá quảng cáo THVL2,Tự giới thiệu/TV Shopping kênh THVL2 áp dụng ngày 01/01/2019

 

 

 

  –  Thông báo (Số 01-K2/2019) V/v Bảng giá Tự giới thiệu/TV Shopping năm 2019 trên kênh THVL2 áp dụng ngày 01/01/2019

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL2 áp dụng ngày 01/01/2019

  –  Bảng giá quảng cáo THVL2 áp dụng ngày 01/01/2019

 

3. THVL3

  –  Thông báo (Số 01-PT/2019) V/v Bảng giá quảng cáo – Thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/1/2019

 - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2019

 -  Bảng giá quảng cáo – Thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2019 

 

5. Dịch vụ

  - Bảng giá dịch vụ năm 2019 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 01/01/2019 

 

6. Thông báo

    - Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 

    - Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2019

 

7.THVLi

    - Bảng giá quảng cáo THVLi áp dụng từ ngày 01/01/2018 

    - Quy định mức giảm giá trên THVLi áp dụng ngày 01/01/2018