Các doanh nghiệp cổ phần hóa đạt tổng doanh thu trên 4000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long - một trong những doanh nghiệp tiêu biểu làm ăn có có hiệu quả sau khi cổ phần hóa.

Những doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao là Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cửu Long, Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Long v.v…

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều vấn đề cần được các ngành, các cấp tiếp tục tháo gỡ. Chẳng hạn như về chính sách đối với lao động dôi dư, việc niêm yết cổ phiếu của những doanh nghiệp này lên sàn giao dịch chứng khoán. Việc giải quyết chính sách đối với người đại diện sỡ hữu vốn Nhà nước khi nguồn vốn sở hữu này được tổng công ty quản lý và kinh doanh vốn Nhà nước bán cho các cổ đông bên ngoài v.v…

Anh Kiệt

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb