Diễn viên: Vương Thức Hiền,Hàn Du, Trương Phụng Thư, Dương Bảo Vy, Lưu Chí Hàn, Lý Trí Nhân, Giang Tổ Bình, Thạch Anh, Từ Hanh, Dương Bảo Dĩ, Cao Vũ Trân, Trần Nhật Bình, Thôi Hạo Nhiên, …
 
Thể loại: Tình cảm, xã hội.
 
Quốc gia: Đài Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *