1. Những yếu tố giúo thành phố của Hà Lan trở thành thành phố thân thiện xe đạp nhất thế giới
  2. Mỹ với dự án xây dựng thu giữ khí thải Carbon từ không khí lớn nhất thế giới
  3. Thông điệp bảo vệ môi trường từ Kim tự tháp làm bằng rác thải nhựa
  4. Người nông dân tự nguyện tham gia bảo tồn hoa lan đạc hữu ở INDONESIA
  5. Phát triển máy bay điện chở khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *