Những chiếc mặt nạ phòng COVID-19 đã thế chỗ các loại mặt nạ thông thường trong ngày đầu tiên của Lễ hội hóa trang Venice, Italia trong thầm lặng ở  TP này vào đêm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *