Một trong các thông điệp, khẩu hiệu của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là: “Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ “. Việc lắng nghe trẻ không chỉ giúp  các em  trở nên tự tin, mạnh dạn  mà qua đó còn tạo môi trường để trẻ được đối thoại, khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *