Ngày 15/1, Ban TVTU Vĩnh Long tổ chức HN trực tuyến với 8 huyện, TX, TP triển khai, quán triệt NQ ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, NK 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *