Kết quả quan trắc độ mặn của Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Vĩnh Long vào lúc 7 giờ sáng 17/02 tại các điểm đo trên sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hậu đoạn qua địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận ở mức dưới 0,5 phần ngàn‭. ‬

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *