Những năm gần đây, các tranh chấp về bất động sản ngày càng nhiều, trong đó có không ít vụ tranh chấp đất đai diễn ra trong nội bộ gia đình, dòng họ đã dẫn đến mất đoàn kết, gây mâu thuẫn, xung đột gay gắt. Đáng nói, nhiều trường hợp vì thiếu bình tĩnh, không chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau mà dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn đã khiến người thì thương vong, người rơi vào vòng lao lý. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *