Cái Ngang vốn là khu căn cứ kháng chiến của 4 xã: Phú Lộc, Tân Lộc, Hậu Lộc và xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình. Từ chỗ là vùng đất nghèo nàn, cuộc sống người dân rất khó khăn, thiếu thốn, nhờ có sự quan tâm đầu tư về mọi mặt, nhất là về cơ sở hạ tầng, mà những năm gần đây cụm Cái Ngang đã trở nên sung túc hẳn ra, thể hiện rõ vùng quê này đang phát triển, đi lên nhanh chóng. Đặc biệt, theo Nghị Quyết của Đảng bộ huyện Tam Bình, phấn đấu đến năm 2025, Cái Ngang sẽ trở thành đô thị loại V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *