Công tác tài chính kế toán của HTX hết sức quan trọng. Đến nỗi có thể nói, nó quyết định sự tồn vong của HTX. Những đơn vị thực hiện ghi chép chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định của Nhà nước luôn được xem là những đơn vị có trách nhiệm và làm ăn hiệu quả. Những câu chuyện tại các HTX Nông nghiệp kiểu mới hiện nay sẽ là kinh nghiệm quý cho nhiều đơn vị khác học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *