Thực hiện tháng hành động vì ATTP năm 2020 diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh đã triển khai một số hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn đảm bảo ATTP trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Theo đó, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm một cách an toàn để thực phẩm bẩn không thể len lỏi vào đời sống của người dân.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *