Tổ chức Mạng lưới pháp lý thuế quan (TJN) có trụ sở tại Anh vừa công bố báo cáo cho thấy, hành vi trốn thuế đang khiến thế giới thiệt hại gần 430 tỷ đôla Mỹ mỗi năm. Số liệu này được công bố sau khi TJN tiến hành kiểm tra các bản kê khai thuế và số liệu của các công ty đa quốc gia do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thu thập từ năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *