– Bây giờ tôi phải sống tằn tiện và không dám đi ra ngoài. Khi đầu tư, tôi nói với họ rằng đó là tiền tiết kiệm cả đời tôi và tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi hiện bị ung thư và cần tiền điều trị. Nhưng tiền của tôi không bao giờ quay trở lại.

Lehman từng là ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 của Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 15 tháng 09 năm 2008. Đây là đơn xin bảo hộ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *