Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết ở nước này. Theo ông, đây sẽ là một chính phủ vì lợi ích của toàn dân và không thiên về bất kỳ đảng phái nào.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *