Trong bối cảnh dân số thế giới không ngừng gia tăng thì việc số lượng các loài động thực vật biến mất nhanh chóng đang trở thành mối đe dọa tới nguồn cung thực phẩm cho nhân loại trong tương lai. Bảo vệ đa dạng sinh học, từ đó đảm bảo lương thực, thực phẩm và sức khỏe của con người cũng chính là chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/05) năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *