Các nhà khoa học Anh đêm qua cảnh báo, hơn một nửa giống cà phê mọc hoang dại trong tự nhiên trên thế giới, trong đó có những giống đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế như Arabica hay Robusta, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao do biến đổi khí hậu và nạn phá rừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *