Trong 6 tháng đầu năm nay, có hơn 4.000 doanh nghiệp Nhật Bản đã nộp đơn xin phá sản, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên trong 11 năm qua, số vụ phá sản của các doanh nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trở lại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *