Các đơn vị thuộc Quân khu trung tâm Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Tổng thống, Tổng Tư lệnh quân đội Vladimir Putin hôm qua ra lệnh kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *