Số thanh thiếu niên Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng mạnh thêm 1,5 triệu người trong năm 2018. Sự gia tăng số lượng người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ xóa bỏ những tiến bộ trong nỗ lực kéo giảm tình trạng sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên ở Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *