Năm 2013, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 19/11 là Ngày Nhà vệ sinh thế giới nhằm nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của hệ thống nhà vệ sinh đối với sức khỏe con người. Nhân sự kiện này năm nay, Liên Hiệp Quốc đưa ra chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hướng sự quan tâm của cộng đồng xã hội đến những người chưa được tiếp cận điều kiện vệ sinh an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *