IS có thể đẩy mạnh tấn công các mục tiêu dễ bị tổn thương ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức khủng bố này đang bị thất thế trên chiến trường ở Trung Đông. Theo báo cáo, IS hiện đã có hàng chục tay súng trà trộn tại châu Âu và sẵn sàng tiến hành các vụ tấn công bất cứ lúc nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *