Từ trước đến nay, việc chọn người đứng đầu IMF được thực hiện theo 1 luật bất thành văn, đó là người này đến từ châu Âu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển phải được trao nhiều quyền lực hơn trong tổ chức đa phương này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *