Hơn 70 quốc gia trên thế giới vừa cam kết sẽ hành động tích cực hơn để cắt giảm lượng thực phẩm bị vứt bỏ và lãng phí do hệ thống giữ lạnh kém chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *