Liên Hiệp Quốc vừa cho biết Honduras đã trở thành quốc gia thứ 50 phê chuẩn Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân, qua đó giúp hiệp ước này hội đủ điều kiện cần thiết để có hiệu lực sau 90 ngày, dự kiến vào tháng 1/2021. Đây là một bước tiến lớn của nhân loại hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *