Hôm nay, Hàn Quốc bắt đầu thực thi luật chống hành vi quấy rối và lạm quyền của cấp trên đối với cấp dưới nơi công sở. Đây là 1 phần trong nỗ lực nhằm cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ người lao động ở nước này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *