Gần 600 loài thực vật đã biến mất khỏi môi trường hoang dã trong 250 năm qua. Đây là thông tin được đề cập trong một cuộc nghiên cứu toàn diện về sự tuyệt chủng của các loài thực vật hiện nay trên Trái Đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *