Trung bình cứ hai ngày trôi qua thì thế giới lại có thêm một tỷ phú và chênh lệch giàu nghèo tiếp tục được nới rộng. Đây là những thông tin được đề cập trong bản báo cáo thường niên của Tổ chức phi chính phủ Oxfam có trụ sở tại Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *