Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) – Canada vừa kết thúc tại thành phố Montréal, Canada. Mặc dù chương trình nghị sự của hội nghị lần này bao trùm nhiều vấn đề như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ các đại dương và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện EU – Canada (gọi tắt là CETA) được đánh giá là chủ đề nóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *