Hàng chục ngàn cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu sớm tại 395 điểm bầu cử được bố trí ở các trường học, nhà xe, và chùa chiền trên cả nước. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến chính thức diễn ra trong 1 tuần lễ nữa sẽ là lần bỏ phiếu đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này trong 8 năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *