Mới đây, 1 khu bảo tồn tại thành phố Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã giới thiệu những tấm bia tưởng niệm rất đặc biệt. Chúng không mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất mà nhắc mọi người nhớ về những con voi đã chết do các hành động của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *