Từ khi còn bé, anh Bilal Asif ở thành phố Karachi (Pakistan) đã rất thích những cây viết chì nên đã dành thời gian thu thập chúng ở khắp nơi. Và chúng đã gợi nguồn cảm hứng để anh sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *