Lo ngại nghệ thuật hát ru con vốn tồn tại qua nhiều thế hệ trước đây sẽ dần mai một, tại Australia, một số người đang nỗ lực giữ gìn nghệ thuật hát ru bằng cách khuyến khích các bậc cha mẹ học và hát cho con nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *