Nói về việc quảng bá một quyển sách giới thiệu các loại nấm, có lẽ không ai vượt qua nhà sinh vật học người Anh Merlin Sheldrake. Anh đã có một chiến lược tiếp thị khá đặc biệt khi trồng và thu hoạch nấm trên chính tác phẩm của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *