Mời quý vị và các bạn đến với đất nước Thái Lan và tìm hiểu đôi nét về một dự án giúp các em học sinh nhỏ có kiến thức nền tảng về lĩnh vực tài chính cũng như biết cách tiết kiệm một cách hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *