Hiện nay, Cộng hòa Togo ở Châu Phi có 1 khu chợ vẫn duy trì hình thức hàng đổi hàng từ hàng trăm năm qua. Người dân địa phương cho biết việc duy trì khu chợ "không tiền mặt" này không chỉ giúp cho cuộc sống của những người nghèo được thuận tiện hơn mà còn giúp bảo vệ truyền thống của tổ tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *