Các trường học tại Pakistan hiếm khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Một trong những nguyên nhân được nói đến nhiều là do bạo lực diễn ra thường xuyên. Vì vậy, tổ chức phi chính phủ mang tên Giáo dục, Văn hóa và Sáng tạo muốn thay đổi thực trạng ấy và mang đến cho các em học sinh nơi đây cơ hội thể hiện mình trong quá trình học tập.