Tại Indonesia, lối sống ít vận động cộng với chế độ ăn nhiều đường, giàu chất béo hiện nay đã khiến nhiều cảnh sát bị béo phì, không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe và nhiệm vụ. Trước tình trạng này, giới chức Indonesia đã đưa vào thực hiện thí điểm chương trình giảm cân đặc biệt nhằm cải thiện diện mạo của các nhân viên cảnh sát.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *