Ở đất nước Paraguay có 1 ban nhạc, với đa số thành viên là trẻ em, chuyên biểu diễn bằng các loại nhạc cụ tái chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *