Mỗi khi đi trên phố và bất chợt phát hiện những bức tượng hẳn sẽ có không ít người dừng lại và ngắm chúng. Tuy nhiên, đôi khi đó không phải là tượng thực sự mà là màn hóa thân của một nghệ sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *