Liên quan đến bộ sách Tiếng Việt 1 có nhiều sạn, mới đây, Bộ GD&ĐT có thông báo yêu cầu nhà xuất bản và tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp, gửi Hội đồng quốc gia thẩm định để thẩm định. Sau đó, Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày 15/11.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *