Ngày 14/8 tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết 76 năm 2014 của QH khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *