Gần 800 tư liệu, ấn phẩm, hình ảnh và phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tới công chúng qua cuộc triển lãm “Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên Người”, vừa khai mạc vào sáng 30/09 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *