Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Thuế sáng 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành thuế tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm giảm sự phiền hà trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, ăn chia tiền thuế, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Tổng cục Thuế. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và trong huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thời gian qua ngành thuế đã nỗ lực cải cách hành chính và có bước tiến dài, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Cùng với đó, bộ máy tổ chức của ngành thuế ngày càng được kiện toàn và hoàn thiện; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thuế không ngừng được nâng cao…

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, kết quả đạt được của ngành thuế vẫn nhiều tồn tại, hạn chế; nhiều mặt còn chậm, còn yếu và so với các nước ngay trong khu vực , thủ tục thuế vẫn còn nhiều việc phải làm quyết liệt hơn nữa.

Cụ thể, công tác quản lý thuế còn nhiều yếu kém, thể hiện rõ nhất là so với các nước trong khu vực, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện nay là lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất; thất thu thuế còn lớn; trong tổ chức bộ máy, trong hoạt động của ngành, có mặt còn chưa năng động, chưa thích hợp; một số cán bộ ngành thuế còn có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp kém, phải kiên quyết đưa những cán bộ này ra khỏi ngành, không để con sâu làm rầu nồi canh; thủ tục hành chính thuế vẫn còn phức tạp, khó khăn trong thực hiện, làm mất nhiều thời gian của người dân và doanh nghiệp…

Đây là những hạn chế, yếu kém rất lớn mà ngành cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung khắc phục bằng những giải pháp hiệu quả, hành động cụ thể.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành thuế phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng tối đa các yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; góp phần nâng cao thứ bậc cạnh tranh của nền tế, tạo mọi điều kiện cho người dân doanh nghiệp tự do làm ăn kinh doanh theo pháp luật cũng như góp phần tích cực cải thiện cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành thuế phải hoàn thành tốt nhiệm vụ về thuế; cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; bằng mọi biện pháp tập trung mạnh vào rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo các tiêu chí cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm giảm số lần, thời gian nộp thuế hơn nữa đồng thời phải khắc phục cho được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, qua đó cũng góp phần giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động của ngành thuế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất; đồng thời tham gia chống chuyển giá của các doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý cần tăng cường hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục chấn chỉnh các khâu trong công tác quản lý thuế; nâng cao nhận thức về cải cách, hiện đại hóa quản lý hành chính thuế cho đội ngũ cán bộ thuế; tập trung xây dựng ngành thuế thực sự trong sạch, vững mạnh; đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước… Kiên quyết xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, ăn chia tiền thuế, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo báo cáo về công tác quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế cho thấy: kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 54% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thời gian qua cơ quan thuế đã kịp thời hỗ trợ và sát cánh cùng doanh nghiệp trong ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa các Nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thuế, trải qua hơn 24 năm kể từ khi hệ thống thuế đi vào hoạt động thống nhất đến nay (1990-2014), bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã thực hiện thành công chương trình cải thiện, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo đó, ngành đã thực hiện chuyển từ cơ chế thông báo thuế sang cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp; cơ quan thuế tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thuế, cải cách hành chính thuế thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như một số chính sách thuế được xây dựng vẫn còn phức tạp, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế; một số thông tư hướng dẫn ban hành chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; công tác hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho doanh nghiệp, người dân ở một số Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, nội dung chưa phong phú; việc tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, khiếu nại của người nộp thuế, của doanh nghiệp còn chậm so với quy định; ở nhiều cơ quan thuế, nhất là ở các Chi cục Thuế thuộc các thành phố lớn, doanh nghiệp, người dân còn gặp nhiều khó khăn, phiền hà trong việc kê khai thuế, thủ tục nộp thuế…

Ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc đề xuất cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệ p vụ, phầm chất chính trị và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ thuế đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kế hoạch đầu tư … ; tiếp tục hiện đại hóa quản lý thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cần có các biện pháp hiệu quả trong phòng chống, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, chấp hành không nghiêm túc chính sách, pháp luật thuế .

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận, xem xét các đề xuất, kiến nghị của Tổng Cục Thuế liên quan đến chính sách thuế, công tác quản lý thuế, cải cách hành chính thuế../.

Nguồn: Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *