Các sân chơi sẽ được xây dựng và bàn giao bắt đầu từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, phân bổ tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tập trung đông thiếu nhi là con của thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, với tổng giá trị là 10 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *