Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2018)”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *