Miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở là một bước tiến rất lớn trong chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện theo lộ trình như thế nào? Nguồn kinh phí lấy từ đâu để thực hiện chủ trương này thì vẫn còn là băn khoăn của nhiều người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *